Vlaams hoger onderwijs bevestigt vertrouwen

Het Vlaams hoger onderwijs bevestigt het vertrouwen. Dat blijkt uit recente cijfers van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) over haar werkzaamheden in 2016. Vorig jaar heeft de NVAO 141 bestaande opleidingen in Vlaanderen tegen het licht gehouden, waarvan 110 academische en 31 professionele opleidingen. 78 opleidingen werden als ‘voldoende’ beoordeeld; 40 opleidingen kregen de beoordeling ‘goed’. De Master of Science in Public Health van het Instituut voor Tropische Geneeskunde werd als excellent beoordeeld, wat vrij uniek is. 22 opleidingen krijgen een beperkte geldigheidsduur. In 2016 vonden ook de eerste zes instellingsreviews plaats. Die moeten het nieuwe kwaliteitszorgstelsel tegen 2020 mee voorbereiden.   

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) ziet in Vlaanderen en Nederland toe op de kwaliteit van het hoger onderwijs. Ze beoordeelt onder meer bestaande opleidingen en aanvragen voor nieuwe opleidingen. Halfjaarlijks rapporteert de NVAO over haar werkzaamheden en de kwaliteit van het hoger onderwijs.  

In 2016 heeft de NVAO 141 bestaande opleidingen tegen het licht gehouden, waarvan 110 academische en 31 professionele opleidingen. 78 opleidingen werden als ‘voldoende’ beoordeeld. 40 opleidingen kregen de beoordeling ‘goed’. De Master of Science in Public Health van het Instituut voor Tropische Geneeskunde werd over de hele lijn als excellent beoordeeld, wat vrij uniek is. Enkel in 2013 ging de Universiteit Gent hen voor met een excellent voor de European Master of Law and Economics.   

22 opleidingen krijgen een tijdelijke verlenging van hun erkenning. Voor het overgrote deel gaat het om professionele bacheloropleidingen verpleegkunde. Om te voldoen aan de Europese richtlijnen duren die opleidingen vanaf nu vier in plaats van drie jaar. De uitbreiding van de studieomvang gaat gepaard met een aanzienlijke curriculumvernieuwing. Om de impact hiervan nauwlettend in de gaten te kunnen houden, wordt de accreditatie verleend met een beperkte geldigheidsduur.  

In 2016 werden ook drie aanvragen voor nieuwe opleidingen beoordeeld, die allen het bericht kregen dat ze mogen starten. Het aantal aanvragen nieuwe opleidingen is beperkt, aangezien er voor hogescholen en universiteiten een moratorium op nieuwe opleidingen geldt.  

Ann Verreth, vicevoorzitter NVAO: “Studenten die starten in een opleiding moeten erop kunnen rekenen dat die opleiding ook waarmaakt wat ze belooft te doen. En dat op het einde van de rit de 250.000 studenten in het hoger onderwijs een diploma krijgen dat waarde heeft, ook internationaal. In onze beoordelingen zien we de goede kwaliteit van de opleidingen in Vlaanderen. Dat schept vertrouwen in de instellingen.”  

Van opleidingsvisitaties naar instellingsreviews  

Sinds het academiejaar 2015-2016 beoordeelt de NVAO de kwaliteit aan de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen via een instellingsreview. Instellingen krijgen daarbij de mogelijkheid om aan te tonen dat ze een sterk uitgewerkt onderwijsbeleid hebben op instellingsniveau, waarmee ze de kwaliteit van hun opleidingen kunnen ontwikkelen en zelf instaan voor de regie op de borging van die opleidingskwaliteit. Voordien moesten ze die kwaliteit per opleiding aantonen in afzonderlijke opleidingsvisitaties.   

Alle achttien instellingsbeoordelingen zullen afgerond zijn in de zomer van 2017. Zij gelden als een nulmeting en vormen de basis voor een grondige evaluatie van het huidige kwaliteitszorgstelsel. Dat kan in 2018 de deuren openen naar een nieuw stelsel, met als doel om in 2020 effectief van start te gaan. In tussentijd worden de opleidingsvisitaties opgeschort en zijn de accreditatietermijnen van de opleidingen verlengd.  

“Die nieuwe werkwijze vertrekt vanuit vertrouwen en autonomie. De kwaliteit die we zien in het hoger onderwijs is een noodzakelijke voorwaarde om te kunnen evolueren naar een stelsel met instellingsreviews.”, aldus Ann Verreth, vicevoorzitter NVAO.

Contacteer ons
Jasper Delanoy communicatie Vlaanderen, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Jasper Delanoy communicatie Vlaanderen, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag