Skip to Content

Vertrouwen in kwaliteitszorgsystemen basis voor automatische erkenning associate degrees en doctoraten in Benelux

De vijf ministers bevoegd voor hoger onderwijs in de Benelux hebben een akkoord gesloten over de automatische wederzijdse erkenning van het diploma van ‘associate degree’ en PhD in de Benelux. Die afspraak bestaat sinds 2015 voor bachelor- en masterdiploma’s en wordt nu verder uitgebreid. De Benelux is de enige regio binnen Europa waar deze automatische erkenning een feit is. De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie juicht deze evolutie toe.  

Met dit besluit zal elke inwoner in de Benelux juridische zekerheid krijgen dat het niveau van haar/zijn officieel erkende ‘associate degree’* of doctoraatsdiploma automatisch in het andere land wordt erkend. Ingewikkelde, tijdrovende en dure erkenningsprocedures worden afgeschaft. De inhoud van de diploma’s en beroepskwalificaties kunnen wel nog getoetst worden in het andere land.  

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie juicht deze evolutie toe. “Onze organisatie is altijd de stuwende kracht geweest achter gemeenschappelijke kwaliteitsstandaarden op Europees niveau en vroeg als één van de eersten de automatisch erkenning van het diplomaniveau binnen de Benelux. Het wederzijds vertrouwen van de Benelux-landen in elkaars hogeronderwijs- en kwaliteitszorgsystemen vormt de basis voor de automatische wederzijdse erkenning. We zijn trots dat de inspanningen van de NVAO er nu mee voor zorgen dat obstakels verdwijnen voor wie in het buitenland wil studeren of werken”, zeggen Anne Flierman en Ann Verreth, voorzitter en vicevoorzitter van de NVAO.  

* in Vlaanderen zijn deze opleidingen ook gekend als graduaats- of HBO5-opleidingen

Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag