Positieve kwaliteitsontwikkeling Nederlandse hoger onderwijs

In 2016 ontwikkelde de kwaliteit van de opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland zich positief, zo blijkt uit het NVAO Jaarbericht Nederland 2016. Bijna alle accreditatieaanvragen van de universitaire opleidingen werden het afgelopen jaar positief beoordeeld, terwijl in het jaar daarvoor nog 11 procent van de opleidingen met een opdracht tot herstel te maken kreeg. Bij de hbo-opleidingen bleek het positieve beeld uit 2015 bestendigd.

NVAO-voorzitter Anne Flierman: ‘De kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs is blijvend hoog. Wij hoefden het afgelopen jaar slechts aan enkele opleidingen een herstelperiode toe te kennen: bij vijf van de in totaal 260 beoordeelde opleidingen.

Vooral bij de universiteiten nam het aantal herstelperiodes af. De opleidingen hebben de toetsprocedures beter op orde en de kwaliteit van de afstudeerwerken zelf is ook toegenomen. In het wetenschappelijk onderwijs (wo) steeg het aantal als ‘goed’ beoordeelde opleidingen van 6 procent in 2015 naar 24 procent in 2016 en daalde het aantal herstelperiodes van 11 procent in 2015 naar 2 procent in 2016.

Voor de hogescholen kon de NVAO het afgelopen jaar 97 procent van hun opleidingen positief beoordelen (vergelijkbaar met 2015). Van deze opleidingen ontving 16 procent in 2016 het oordeel “goed” (2015: 22 procent) en daalde het aantal herstelperiodes naar 2 procent (2015: 3 procent).

Flierman: ‘Hiermee wordt nog eens bevestigd dat het Nederlandse hoger onderwijs de afgelopen jaren kwalitatief flinke stappen vooruit heeft gezet. Ik hoop dat deze trend zich doorzet, want dat komt de student ten goede, en ook onze internationale onderwijspositie.’

Bij nieuwe opleidingen werden in 2016 meer voorwaarden opgelegd. Van de nieuwe universitaire opleidingen werd driekwart direct positief beoordeeld en ontving het resterende kwart (4) een positief oordeel ‘onder voorwaarden’ (accreditatie voor beperkte duur waarna de verbeteringen worden beoordeeld). In 2015 haalde bijna 80 procent van de nieuwe wetenschappelijke opleidingen direct een voldoende. Van de hogescholen werd ruim de helft van de nieuwe opleidingen direct positief beoordeeld.

Wat betreft de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) zijn in het afgelopen jaar nog 3 aanvragen afgerond. In totaal beschikken nu 35 Nederlandse instellingen voor hoger onderwijs over een positief besluit op hun ITK. Bij 10 van deze instellingen werden in eerste instantie voorwaarden gesteld en daaraan hebben zij nu alle voldaan. In 2017 zal de NVAO de eerste aanvragen tot verlenging van een ITK behandelen.

De NVAO schonk voor Nederland het afgelopen jaar naast haar accreditaties onder andere aandacht aan de clusterbehandeling van de lerarenopleidingen; de nieuwe titulatuur voor hbo-opleidingen en de ontwikkeling van het nieuwe Beoordelingskader accreditatiestelsel hoger onderwijs Nederland 2016 dat op 1 januari 2017 van kracht is geworden.

Contacteer ons
Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag