Positieve kwaliteitsontwikkeling hoger onderwijs zet door

Universiteiten en hogescholen verbeteren opnieuw kwaliteit van hun opleidingen

25 januari 2018

Vorig jaar was de kwaliteit van de opleidingen in het hoger onderwijs in Nederland opnieuw op orde, zo blijkt uit het jaarbericht 2017 van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). De laatste twee jaar ligt het aantal positieve besluiten in het wetenschappelijk onderwijs rond de 96 procent. In het hoger beroepsonderwijs is dat al drie jaar het geval.        

NVAO-voorzitter Anne Flierman: "De kwaliteit van het Nederlandse hoger onderwijs werd in het afgelopen jaar opnieuw bevestigd. In 2017 hoefde slechts twee procent van het aantal bestaande opleidingen een hersteltraject in te gaan, en dat is ongeveer dezelfde hoeveelheid opleidingen als het jaar daarvoor. We zien dat over de volle breedte van het hoger onderwijs bij handhaving van onze standaarden de kwaliteit toeneemt. De instellingen nemen hun verantwoordelijkheid op het gebied van de interne kwaliteitszorg."  

Bij de universiteiten ontving vorig jaar ruim 96 procent van de opleidingen een positief oordeel (112 opleidingen). Het aantal herstelperiodes (2) bleek gelijk aan dat van het jaar daarvoor (2 procent in 2017 en in 2016). Daarnaast zijn enkele aanvragen ingetrokken. Voor de hogescholen kon de NVAO het afgelopen jaar ook ruim 96 procent van hun opleidingen positief beoordelen (169 opleidingen). Het aantal herstelperiodes bleef onder de vier procent (3 procent in 2017 tegen 2 procent in 2016).        

Anne Flierman: "De impact van een aantal problemen van enkele jaren geleden heeft iedereen op scherp gezet. Dit heeft zowel bij de hogescholen als bij de universiteiten geleid tot verbetering van de kwaliteit van hun opleidingen. Deze trend zet zich nu voort, en we zien dat de instellingen het belang van het hebben van een kwaliteitscultuur onderschrijven én handen en voeten geven."

Bij de beoordeling van nieuwe opleidingen wordt ruim de helft van de aanvragen in één keer goedgekeurd. Bij de overige aanvragen is sprake van een voorwaardelijke goedkeuring of een intrekking van de aanvraag. Opmerkelijk hierbij is dat er dit jaar voor het eerst nauwelijks verschil is tussen de bekostigde en private sector.  Voor de instellingstoets kwaliteitszorg is vorig jaar de nieuwe beoordelingsronde van start gegaan. In 2017 konden de aanvragen van de eerste twee instellingen worden afgerond. Dit jaar zullen vijf instellingen worden beoordeeld.

De NVAO gaf het afgelopen jaar naast haar reguliere beoordelingen in Nederland tevens adviezen voor het verbreden van ruim 250 opleidingen (planningsneutrale conversie). Daarnaast is aandacht besteed aan de implementatie van het beoordelingskader dat vorig jaar van kracht werd.

Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag