Herregistratie NVAO in Europees Register

Na de internationale erkenning door ENQA heeft de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie haar herregistratie in EQAR verkregen. Opname in het European Quality Assurance Register for Higher Education betekent dat NVAO de Europees afgesproken principes en uitgangspunten toepast om de kwaliteit van het hoger onderwijs te waarborgen. De erkenning geldt voor vijf jaar.  

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie beoordeelt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Bij het uitvoeren van haar taken is de NVAO gehouden aan Europese regels op het gebied van kwaliteitsborging. Die zorgen voor een gezamenlijke visie op kwaliteitszorg en consistentie over grenzen heen in de Europese Hogeronderwijsruimte.

Als beoordelende instantie wordt de NVAO ook zelf beoordeeld op de mate waarin haar processen, besluitvorming en kwaliteitszorgsysteem voldoen aan deze European Standards and Guidelines. Afgelopen voorjaar is de NVAO door een internationale commissie van ENQA positief doorgelicht. Met dit rapport in handen heeft de NVAO een herregistratie bij het onafhankelijke EQAR aangevraagd en verkregen. Opname in dit register toont aan dat NVAO de Europese principes en uitgangspunten toepast om de kwaliteit van het hoger onderwijs te waarborgen.  

Anne Flierman, voorzitter NVAO: “De EQAR-registratie is een belangrijke Europese erkenning voor de NVAO en een steun in de rug voor onze medewerkers. Hoger onderwijsinstellingen in Nederland en Vlaanderen weten zich verzekerd dat beoordeelde kwaliteit volgens Europees gedeelde principes wordt vastgesteld."

Het rapport van ENQA geeft ook enkele aanbevelingen die het bestuur van de NVAO ter harte neemt.

Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag