NVAO ontvangt internationale beoordeling

De NVAO voldoet aan de European Standards and Guidelines van de European Association for Quality Assurance in Higher Education (ENQA). Een internationaal panel lichtte de NVAO afgelopen voorjaar door en geeft in haar eindrapport een positief oordeel. Er moet volgens het panel, naast de bestaande beroepsprocedures en de procedure voor klachten over het hoger onderwijs, wel gewerkt worden aan een klachtenprocedure over de werkwijze van de NVAO. Die is intussen uitgewerkt en toegankelijk via de website. Deze externe beoordeling is niet alleen van belang voor de ontwikkeling van de eigen organisatie, maar eveneens noodzakelijk om in aanmerking te komen voor registratie bij het onafhankelijke European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR).

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie beoordeelt de kwaliteit van het hoger onderwijs in Vlaanderen en Nederland. Bij het uitvoeren van haar taken is de NVAO gehouden aan internationale regels op het gebied van kwaliteitsborging. Die zorgen voor een gezamenlijke visie op kwaliteitszorg en consistentie over grenzen heen in de Europese Hogeronderwijsruimte.

Beoordeler zelf beoordeeld

Als beoordelende instantie wordt de NVAO ook zelf beoordeeld op in hoeverre haar processen, besluitvorming en kwaliteitszorgsysteem voldoen aan deze European Standards and Guidelines. Afgelopen voorjaar werd de NVAO daarom door een internationale commissie van ENQA doorgelicht. Dit internationaal panel geeft in haar eindrapport een positief oordeel. De NVAO is hiermee ook voor de volgende vijf jaar lid van ENQA.

Met dit rapport in handen kan de NVAO nu een herregistratie bij het onafhankelijke European Quality Assurance Register for Higher Education (EQAR) aanvragen. Opname in dit register moet formeel aantonen dat NVAO de Europese principes en uitgangspunten toepast om de kwaliteit van het hoger onderwijs te verzekeren.

Anne Flierman, voorzitter NVAO: “In Nederland en in het bijzonder in Vlaanderen zijn de kwaliteitszorgsystemen in evolutie met als doel meer eigenaarschap en verantwoordelijkheid voor studenten, docenten en instellingen. Het ENQA-lidmaatschap is een belangrijke erkenning. Omdat het onze internationale erkenning onderstreept in tijden van ingrijpende evoluties.”

Klachtenprocedure

Slechts op één standaard scoort de NVAO een voldoende ten dele. Het panel maant de NVAO aan om werk te maken van een goede uitgewerkte klachtenprocedure over de werkwijze van de NVAO en dit ook zichtbaar te maken op haar website. Beroeps- en bezwaarprocedures en een procedure voor klachten over het hoger onderwijs maken daarentegen reeds integraal deel uit van het besluitvormingsproces van de NVAO. Intussen is voor klachten over de werkwijze van de NVAO een formele procedure uitgewerkt en toegankelijk via de website.

Daarnaast neemt het bestuur van de NVAO de overige aanbevelingen op. Voor sommige punten vergt dit mede overleg met de Nederlandse en Vlaamse overheden.

Ann Verreth, vicevoorzitter NVAO: “Ook wij ervaren wat het betekent voor instellingen en opleidingen om een externe visitatiecommissie te ontvangen. We mochten evenwel een commissie ervaren die met veel interesse naar onze organisatie keek. Terecht kritisch, maar naar ons aanvoelen ook rechtvaardig. De inspanningen van onze medewerkers zien we terug in de beoordeling.”

All stakeholders appreciate the value of NVAO in particular as regards its independence in validating conclusions drawn by assessment panels. (ENQA-review)

NVAO is commended for the processes it has in place to ensure independence including the Code of Conduct and Internal Integrity Code. The professionalism and integrity of NVAO staff was highlighted by stakeholders during the review and apparent to panel members throughout the review process. (ENQA-review)

Contacteer ons
Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag