NVAO keurt voor het eerst trans-Atlantisch gezamenlijk diploma goed in Vlaanderen

Dinsdag 16 mei 2017 — De NVAO geeft groen licht aan het Europacollege om de gezamenlijke opleiding van twee jaar 'Master of Arts in Transatlantic Affairs' te organiseren in samenwerking met de The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (VS). In dit soort gezamenlijke opleidingen volgen studenten een deel van hun studie in het buitenland en doen ze zo internationale ervaring op. Na afstuderen krijgen ze een gezamenlijk diploma van beide instellingen uitgereikt. Voor het eerst keurt de NVAO zo'n gezamenlijk diploma tussen een Vlaamse en Amerikaanse instelling goed. Het positieve besluit ligt nu voor bij de Vlaamse Regering.

Elke nieuwe opleiding in Vlaanderen en Nederland moet een Toets Nieuwe Opleiding doorlopen bij de NVAO om erkend te worden. Daarin gaat de NVAO na wat de opleiding beoogt, hoe de opleiding dit wil realiseren en hoe de opleiding zal evalueren of de beoogde leerresultaten worden bereikt.

Het Europeacollege diende een aanvraag in om de opleiding 'Master of Arts in Transatlantic Affairs' in samenwerking met de The Fletcher School of Law and Diplomacy, Tufts University (VS) als nieuwe opleiding te erkennen in Vlaanderen. De NVAO geeft nu groen licht aan deze gezamenlijke opleiding (joint degree). Hiermee keurt de NVAO voor het eerst een gezamenlijk diploma goed tussen een Vlaamse en Amerikaanse instelling.

Bij een joint degree-opleiding zijn meerdere (buitenlandse) instellingen gezamenlijk verantwoordelijk voor de opleiding en verzorgt elke samenwerkende instelling een onderdeel hiervan. De betrokken instellingen reiken een gezamenlijk diploma aan de studenten uit. Studenten die zich inschrijven voor  de opleiding ‘Master of Arts in Transatlantic Affairs’ zullen zowel in Vlaanderen als in de Verenigde Staten onderwijs krijgen.