NVAO beoordeelt plannen hogescholen en universiteiten over kwaliteitsafspraken

NVAO beoordeelt plannen hogescholen en universiteiten over kwaliteitsafspraken

Maandag 9 april 2018 hebben de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, de VSNU, de Vereniging Hogescholen en de studentenorganisaties ISO en LSVb sectorakkoorden gesloten over de kwaliteitsafspraken hoger onderwijs voor de jaren 2019 - 2024. De NVAO Afdeling Nederland zal de plannen van de individuele universiteiten en hogescholen voor het inzetten van de studievoorschotmiddelen ('kwaliteitsafspraken') beoordelen, evenals de tussentijdse voortgang en de realisatie van de geplande voornemens en doelen.

NVAO-voorzitter Anne Flierman: ‘Ik ben zeer verheugd dat de minister, de instellingen en de studentenorganisaties de NVAO als onafhankelijke externe partner bij de beoordeling van de plannen over de kwaliteitsafspraken hebben willen betrekken. Deze afspraken zijn van groot belang voor de sector, niet alleen om de kwaliteitscultuur binnen de instellingen nog hoger op de agenda te plaatsen, maar ook voor het versterken van de medezeggenschap van de studenten bij de verdere kwaliteitsverbetering van het hoger onderwijs. Draagvlak is onontbeerlijk wanneer je kwaliteitsontwikkeling serieus neemt. En of je nu bestuurder bent, docent of student, ieder vervult bij het versterken van het hoger onderwijs een eigen rol. Ik zie de kwaliteitsafspraken dan ook als een kans om het onderwijs en de kwaliteitsontwikkeling daarvan naast het onderzoek binnen de instellingen de volwaardige plek te geven die haar toekomt.’

De NVAO Afdeling Nederland heeft voor de hogescholen en universiteiten een protocol ontwikkeld dat nauw aansluit op het reguliere NVAO-beoordelingskader. Het protocol beschrijft drie toetsmomenten voor het beoordelen van de plannen over de kwaliteitsafspraken: 1) de beoordeling van het plan van de instelling; 2) de beoordeling van de voortgang en 3) de evaluatie van de realisatie van de plannen. De opzet van de beoordeling biedt de instellingen de gelegenheid om deze te integreren in de bestaande procedure voor de instellingstoets kwaliteitszorg, waardoor een aparte plancyclus niet nodig is. Daarnaast maakt NVAO Afdeling Nederland landelijke rapportages over de stand van zaken.

Uiterlijk voor 1 april 2020 zal de NVAO Afdeling Nederland haar adviezen over de eerste beoordeling aan de minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hebben verstrekt. Na besluitvorming door de minister publiceert de NVAO Afdeling Nederland de adviezen en de adviesrapporten op haar website.

Het protocol wordt in mei 2018 door de betrokken partners afgerond en door de NVAO vastgesteld.

Contacteer ons
Ijda van den Hout NVAO Communicatie Nederland
Ijda van den Hout NVAO Communicatie Nederland
Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag