NVAO beoordeelt hoger onderwijs in Luxemburg

De Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) zal tegen de zomer een hogeronderwijsinstelling beoordelen in het Groothertogdom Luxemburg. Dit project komt er op vraag van het Luxemburgse ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek. De beoordeling wordt uitgevoerd door de afdeling Vlaanderen van de NVAO die hiermee verdere stappen zet voor de toetsing van de kwaliteit van hoger onderwijs in het buitenland.

De NVAO wil een pionier zijn op het gebied van internationalisering en loopt voorop bij onder meer de kwaliteitszorg van joint programmes, de wederzijdse erkenning van opleidingen en diploma’s en de verspreiding van goede praktijken. Ook in de eigen regio blijft de organisatie voortdurend inspelen op nieuwe ontwikkelingen en vragen vanuit het onderwijsveld. Sinds het academiejaar 2015-2016 beoordeelt de NVAO de kwaliteit aan de hogescholen en universiteiten in Vlaanderen via een instellingsreview. In Nederland geldt sinds 2016 een nieuw accreditatiekader.

Die vooruitstrevende positie blijft niet onopgemerkt voor andere landen en regio’s. In dat kader heeft het Luxemburgse ministerie van Hoger Onderwijs en Onderzoek de NVAO gevraagd om haar expertise toe te passen bij de beoordeling van een instelling en een opleiding van die instelling. Het gaat om een nieuwe private onderwijsaanbieder waarvan de kwaliteit wordt getoetst.

Het Groothertogdom Luxemburg heeft zelf geen accreditatieorganisatie, maar doet bij beoordelingen van haar hoger onderwijs beroep op buitenlandse organisaties. De samenwerking met de NVAO past goed in het bredere kader van samenwerking in de Benelux. Het beoordelingskader bevat zowel de Luxemburgse wettelijke criteria als de Vlaamse criteria voor nieuwe opleidingen. De beoordeling door het NVAO panel van internationale deskundigen mondt uit in een advies aan de Luxemburgse minister. Het accreditatiebesluit zelf wordt door Luxemburg genomen.

Marc Luwel, bestuurder NVAO: “Andere Europese landen en regio’s doen beroep op de NVAO en dat geeft ons vertrouwen. We durven onszelf in vraag stellen en innoveren. Als binationale organisatie hechten wij in het bijzonder belang aan internationale samenwerking en kennis delen over grenzen heen. Deze opdracht past bovendien binnen de ambitie van de afdeling Vlaanderen om in de toekomst nog meer betrokken te zijn bij de kwaliteitsbeoordeling van het hoger onderwijs in het buitenland.”

Contacteer ons
Jasper Delanoy communicatie Vlaanderen, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Jasper Delanoy communicatie Vlaanderen, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag