Nieuw managementteam leidt NVAO

Luut Kroes en Axel Aerden worden respectievelijk de nieuwe directeur Nederland en directeur Vlaanderen van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Vanaf 1 maart 2017 voert de NVAO een nieuwe organisatiestructuur in, met een Vlaamse en een Nederlandse afdeling en één gezamenlijk bestuur. René Hageman is benoemd tot afdelingshoofd Nederland. Aangevuld met Ursula Tielak (hoofd financiën) is het nieuwe managementteam hiermee compleet. De huidige directeur, Rudy Derdelinckx, neemt na 13 jaar afscheid van de NVAO.

Luut Kroes (1960) wordt per 1 juni 2017 de nieuwe directeur Nederland. Tot dan blijft hij werkzaam als directeur Onderwijs en Studenten bij de Rijksuniversiteit Groningen (RUG). Door zijn brede portefeuille is hij de afgelopen jaren zowel betrokken bij strategische beleidsafdelingen als operationele afdelingen. Vanuit diverse functies deed hij heel wat ervaring op met kwaliteitszorg. Voorheen was hij Domeinleider Onderwijs ad interim bij de vereniging van universiteiten (VSNU) en bestuurslid bij verschillende onderwijsraden en -organisaties. Als directeur Nederland wordt Kroes naast de aansturing van de afdeling Nederland ook verantwoordelijk voor de ondersteunende diensten, in nauw overleg met de directeur Vlaanderen. Hij is tevens voorzitter van het nieuwe managementteam.

Axel Aerden (1973) zal als nieuwe directeur Vlaanderen de komende jaren de Vlaamse afdeling leiden. Aerden werkt sinds 2004 bij de NVAO. Voorheen was hij raadgever hogeronderwijsbeleid en -beleidsanalyse bij de toenmalige Vlaams minister van Onderwijs, met specifieke focus op de omzetting van de Bolognaverklaring in regelgeving. Binnen de NVAO ontwikkelde hij zich tot een internationaal erkend expert in het ontwerpen van kwaliteitszorgmodellen. Als coördinator van het Vlaamse kwaliteitszorgsysteem stond hij aan de wieg van het huidige kwaliteitszorgstelsel en ontwikkelde hij de Waarderende Aanpak.

René Hageman (1964) zal als afdelingshoofd de directeur Nederland ondersteunen. Hij geeft leiding aan de afdeling en is lid van het managementteam. Voorheen was hij als teamleider binnen de NVAO betrokken bij beleidsontwikkeling en stuurde hij een team van beleidsmedewerkers aan. Die ervaring kan hij nu in zijn nieuwe functie verder toepassen.

“De benoemingen zijn het sluitstuk van onze nieuwe organisatiestructuur waarmee de organisatie en aansturing meer ruimte biedt voor de eigenheid van Nederland en Vlaanderen. We zijn overtuigd dat het nieuwe managementteam vanuit haar achtergrond en brede ervaring onze nieuwe strategie met gedrevenheid zal uitdragen in en buiten onze organisatie. Transparante zorg voor de kwaliteit van het hoger onderwijs blijft daarbij onze belangrijkste maatschappelijke opdracht. De komende jaren willen we de externe beoordeling van de kwaliteit nauwer laten aansluiten bij de kwaliteitszorg van de onderwijsinstellingen zelf.”, aldus NVAO-voorzitter NVAO Anne Flierman.

Rudy Derdelinckx neemt na 13 jaar afscheid

De huidige directeur Rudy Derdelinckx verlaat op 1 maart de organisatie. Na 13 jaar NVAO gaat hij zich nu richten op werkzaamheden voor de Universiteit Antwerpen. Rudy Derdelinckx was als directeur aan de NVAO verbonden sinds Nederland en Vlaanderen eind 2003 een Verdrag sloten over de accreditatie van opleidingen binnen het Vlaamse en Nederlandse hoger onderwijs en de oprichting van de NVAO.

In de afgelopen jaren heeft Rudy Derdelinckx het Dagelijks en Algemeen Bestuur, evenals de Adviesraad, ondersteund. Hij was verantwoordelijk voor de implementatie van het beleid, waarbij de voortgang van de accreditatie­aanvragen, de financiële verantwoording en het voortdurend verbeteren van de interne informatie-infrastructuur van de organisatie zijn speciale aandacht hadden.

NVAO-voorzitter Anne Flierman: “Een NVAO zonder Rudy Derdelinckx was tot voor kort ondenkbaar. Sinds de start was hij nauw betrokken bij de implementatie in de organisatie van de Vlaamse en Nederlandse accreditatiestelsels en de daaruit voortvloeiende procedures. Een optimale behandeling van de duizenden Nederlandse en Vlaamse accreditatieaanvragen van bestaande en nieuwe opleidingen lag hem na aan het hart. We zijn Rudy bijzonder dankbaar en wensen hem veel goeds voor de toekomst.”

Contacteer ons
Jasper Delanoy communicatie Vlaanderen, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Ijda van den Hout communicatie Nederland, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Jasper Delanoy communicatie Vlaanderen, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Ijda van den Hout communicatie Nederland, Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag