Kwaliteit definitief op agenda Nederlands hoger onderwijs

Bijna een derde van de hbo-opleidingen en ruim 10 procent van de universitaire opleidingen ontving in de eerste helft van 2017 het oordeel ‘goed’. Het Nederlandse hoger onderwijs heeft kwaliteit definitief op de agenda geplaatst.  

Dit blijkt uit het Halfjaarbericht 2017 van de NVAO. Het aantal ‘goede’ opleidingen in het hoger beroepsonderwijs (hbo) steeg in vergelijking met de eerste helft van 2016 tot bijna een derde van de beoordeelde opleidingen (van 0 (0 procent) naar 17 (29 procent). In heel 2016 behaalden 27 hbo-opleidingen (16 procent) het oordeel ‘goed’. Op universitair niveau steeg het aantal ‘goede’ opleidingen in vergelijking met de eerste helft van 2016 van 2 (4 procent) naar 5 (12 procent). In heel 2016 behaalden 20 wo-opleidingen (24 procent) het oordeel ‘goed’.   

De NVAO heeft in de eerste helft van 2017 in Nederland 143 aanvragen behandeld voor bestaande en nieuwe opleidingen tegen 110 aanvragen in de eerste helft van 2016. Dit jaar neemt het aantal te behandelen aanvragen voor bestaande opleidingen toe als gevolg van de geplande visitaties van clusters bestaande opleidingen. In de eerste zes maanden van 2017 zijn 103 bestaande opleidingen opnieuw tegen het licht gehouden tegen 66 in dezelfde periode het jaar daarvoor. Het aantal beoordelingen van nieuwe opleidingen blijft ongeveer gelijk; in het eerste helft van 2017 werden 40 opleidingen beoordeeld, tegen 44 in de eerste helft van 2016.   

De NVAO kende in het afgelopen half jaar aan 9 opleidingen (2 bestaande en 7 nieuwe opleidingen) een herstelperiode toe (‘positief besluit onder voorwaarden’), tegen 13 halverwege vorig jaar en 27 over heel 2016. De verbetercapaciteit in het hoger onderwijs blijkt groot: bijna een kwart (23 procent) van het oordeel ‘voldoende’ betreft een positief besluit na de afloop van een herstelperiode.   

Het aantal ingetrokken aanvragen bleef ongeveer gelijk: 1 in de eerste helft 2017 tegen 2 in de eerste helft van het jaar daarvoor en 13 over heel 2016.  

In de eerste periode van 2017 is één instellingstoets behandeld en positief afgerond; dit betrof een herbeoordeling. Daarnaast is in mei 2017 de tweede ronde van de instellingstoets kwaliteitszorg (ITK) gestart volgens het nieuwe beoordelingskader. Dit jaar worden twee instellingen beoordeeld, in 2018 vijf en vanaf 2019 de overige instellingen.

Contacteer ons
IJda van den Hout Communicatie NVAO Afdeling Nederland
IJda van den Hout Communicatie NVAO Afdeling Nederland
Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag