Groen licht voor eerste graduaatsopleidingen in Vlaanderen

Groen licht voor eerste graduaatsopleidingen in Vlaanderen

De eerste drie graduaatsopleidingen in Vlaanderen krijgen groen licht van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO). Vanaf het academiejaar 2019-2020 wordt deze extra toegangspoort tot de hogescholen actief. Zo krijgen nog meer jongeren de kans door te stromen naar het hoger onderwijs. Voor het eerst zijn cursisten uit CVO’s bij de beoordeling betrokken. In een eerste ronde werden 16 opleidingen ingediend, waarvan de eerste drie nu positief zijn beoordeeld. Deze worden ter bekrachtiging voorgelegd aan de Vlaamse Regering. De overige dossiers ontvangen binnenkort hun besluit van de NVAO.

De graduaatsopleidingen worden nu nog door een samenwerkingsverband van CVO’s en hogescholen georganiseerd, maar gaan vanaf het academiejaar 2019-2020 integraal over naar de hogescholen. Om te kunnen starten moeten de opleidingen zich omvormen en een positieve beoordeling krijgen van de NVAO.

In een eerste ronde werden 16 opleidingen ingediend, waarvan de eerste drie nu groen licht krijgen van de NVAO:

  • Graduaat in de voertuigtechnieken (Thomas More Mechelen-Antwerpen)
  • Graduaat in de voertuigtechnieken (Katholieke Hogeschool VIVES Zuid)
  • Graduaat in de elektromechanische systemen (Hogeschool PXL)

Deze dossiers zijn, na de opleiding Winkelmanagement in 2015, de eerste nieuwe graduaatsopleidingen aan de hogescholen in Vlaanderen. Binnenkort neemt de NVAO een besluit over de overige 13 dossiers.

In november vindt een volgende indienronde plaats. De beoordelingsinstantie verwacht aanvraagdossiers in de volgende domeinen: Transport en Logistiek, Programmeren, Verkeerskunde en Mobiliteit, Werforganisatie, Bouwkundig tekenen en HVAC-systemen. De volledige omvorming moet klaar zijn tegen het academiejaar 2019-2020. In totaal verwacht de NVAO meer dan 100 aanvraagdossiers.

Cursisten uit CVO’s mee aan tafel

Elke opleiding wordt door een visitatiecommissie tegen het licht gehouden. De commissies bestaan uit onderwijsdeskundigen, deskundigen uit het werkveld, maar ook cursisten uit de CVO’s. Bij alle beoordelingen door de NVAO zijn studenten volwaardig lid van de commissies, maar voor het eerst zitten nu dus ook cursisten, uit zowel Vlaanderen als Nederland, mee aan tafel. Samen met de andere commissieleden worden zij intensief getraind en voorbereid op dit proces.

Ann Verreth, vicevoorzitter NVAO: "Het groen licht voor de eerste graduaatsopleidingen is een belangrijke stap voor het Vlaams hoger onderwijs, maar evenzeer voor onze Vlaamse economie en samenleving. Dit is een extra toegangspoort naar de hogescholen en zorgt ervoor dat nog meer studenten de weg vinden naar het hoger onderwijs. Onze samenleving en economie staan voor een grote uitdaging om voldoende geschoold personeel te vinden in de digitale en technische sector, maar ook bijvoorbeeld in de social-profit. De graduaatsopleidingen kunnen mee een oplossing bieden voor deze uitdaging. Het positief advies toont aan dat hogescholen, samen met CVO’s, oog hebben voor de kwaliteit van deze opleidingen. Studenten worden zo verzekerd dat hun diploma op het einde van de rit waarde heeft."

Contacteer ons
Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag