Eerste graduaatsopleidingen in Vlaanderen nu écht in zicht

Eerste graduaatsopleidingen in Vlaanderen nu écht in zicht

Om nog meer jongeren de kans te geven door te stromen naar het hoger onderwijs, worden de graduaatsopleidingen vanaf het academiejaar 2019-2020 een extra toegangspoort tot het hoger onderwijs. Om de overgang van de Centra voor Volwassenenonderwijs (CVO’s) naar de hogescholen voor te bereiden moeten deze HBO5-opleidingen omgevormd worden. Om te kunnen starten moet de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) deze positief beoordelen. De hogescholen dienden in een eerste ronde 16 aanvragen in. In totaal verwacht de NVAO meer dan 100 aanvraagdossiers. Voor het eerst zullen cursisten uit CVO’s bij de beoordeling betrokken worden.

De graduaatsopleidingen worden nu nog door een samenwerkingsverband van CVO’s en hogescholen georganiseerd, maar gaan vanaf het academiejaar 2019-2020 integraal over naar de hogescholen. Om dit voor te bereiden moeten de opleidingen zich omvormen en een ‘Toets Nieuwe Opleiding’ (TNO) doorlopen bij de NVAO. Een voltijds traject zal anderhalf tot twee jaar duren, waarvan minstens een derde op een werkplek gebeurt. Op dit moment zijn er zo’n 14.000 cursisten ingeschreven in de graduaatsopleidingen in de Centra voor Volwassenenonderwijs.

In een aantal rondes kunnen hogescholen, samen met CVO’s, hun dossiers indienen bij de NVAO. Een externe commissie van deskundigen houdt deze tegen het licht. De samenwerkingsverbanden moeten inkijk geven in hoe de toekomstige graduaatsopleidingen zullen ontwikkelen, hoe zij het werkplekleren kwaliteitsvol vormgeven en hoe dit integratieproces gerealiseerd zal worden. In het bijzonder gaat er aandacht naar de wijze waarop een opleiding inspeelt op het specifieke profiel van de studenten. De opleidingen zijn namelijk aantrekkelijk voor zowel studenten die reeds werkervaring hebben of studeren en werken willen combineren, maar ook studenten die na hun secundair onderwijs voor het eerst de stap naar het hoger onderwijs zetten.

De samenwerkingsverbanden dienden 16 aanvraagdossiers voor zes studierichtingen in bij de NVAO:

  • Graduaat in de accounting administration
  • Graduaat in de informatiebeheer: bibliotheek en archief
  • Graduaat in het logies-, restaurant- en cateringmanagement
  • Graduaat in het productiebeheer
  • Graduaat in de voertuigtechnieken
  • Graduaat in de elektromechanische systemen

De dossiers die positief worden beoordeeld zullen, na de opleiding Winkelmanagement in 2015, de eerste nieuwe graduaatsopleidingen zijn aan de hogescholen in Vlaanderen. In het najaar maakt NVAO haar oordeel bekend. De volledige omvorming moet klaar zijn tegen het academiejaar 2019-2020. De NVAO verwacht meer dan 100 aanvraagdossiers.

Cursisten uit CVO’s mee aan tafel

Elke opleiding wordt door een visitatiecommissie tegen het licht gehouden. De commissies bestaan uit onderwijsdeskundigen, deskundigen uit het werkveld, maar ook cursisten uit de CVO’s. Bij alle beoordelingen door de NVAO zijn studenten volwaardig lid van de commissies, maar voor het eerst zullen nu dus ook cursisten mee aan tafel zitten. Net zoals alle commissieleden worden zij intensief getraind en voorbereid op dit proces. In totaal zijn zo’n 30-tal studenten betrokken uit zowel Vlaanderen als Nederland.

Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag