Dankzij WFME-erkenning NVAO houden artsen ook na 2023 toegang tot de VS

Dankzij WFME-erkenning NVAO houden artsen ook na 2023 toegang tot de VS

Ieder jaar trekken Vlaamse en Nederlandse artsen naar de Verenigde Staten om te specialiseren of om er aan de slag te gaan. Vanaf 2023 zouden zij niet langer door de autoriteiten gecertificeerd worden ware het niet dat de Nederlands-Vlaamse Accreditatie-organisatie begin november werd erkend door de World Federation for Medical Education (WFME). In de Europese Unie is de NVAO de eerste kwaliteitszorgorganisatie die deze erkenning krijgt.

Vanaf 2023 ziet de VS strenger toe op artsen die willen specialiseren of werken aan één van de vele Amerikaanse medical schools of ziekenhuizen. Voor certificering door ECFMG (Educational Commission for Foreign Medical Graduates) vereist de Verenigde Staten vanaf dan dat hun opleiding geaccrediteerd is door een WFME-erkende accreditatieorganisatie.

Na een intensief traject bij de WFME kreeg de NVAO begin november het ECFMG-keurmerk toegekend. Ruim voor 2023 is daarmee voldaan aan de ECFMG vereiste. De erkenning geldt voor 10 jaar.

Paul Zevenbergen, bestuurder NVAO: “Met deze erkenning maken we een wezenlijk verschil voor heel wat artsen die de komende jaren naar de Verenigde Staten willen. Zij behouden ook na 2023 hun mogelijkheid om daar  te gaan werken of verder specialiseren. Als eerste in de Europese Unie deze erkenning krijgen geeft ons andermaal vertrouwen in de kwaliteit van onze procedures, ook in internationaal perspectief. Dit is een mooi voorbeeld van de meerwaarde van goed werkende accreditatie.”

Positieve beoordeling WFME

In de eerste helft van 2017 besloot de NVAO, na overleg met de Vlaamse en Nederlandse universiteiten, een aanvraag tot erkenning bij de WFME in te dienen. Het traject werd gefinancierd door de instellingen zelf.

Een panel van internationale experten uit Australië, Zuid-Afrika en de VS beoordeelde de accreditatieprocedures van de NVAO op hoe ze kijkt naar onder meer het medisch onderwijs, de diepgang en volledigheid van het curriculum en de wijze van examinering. Het WFME-panel volgde als waarnemer de visitatie van de bachelor- en masteropleidingen Geneeskunde van de Erasmus Universiteit Rotterdam en was aanwezig bij diverse NVAO-bestuursvergaderingen over accreditatiebesluitvorming met betrekking tot medische opleidingen.

Dit proces leidde tot een positieve beoordeling en een erkenning van de NVAO. Enkel bij de organisatie van het beoordelingsbezoek vraagt de WFME aan de NVAO om in overweging te nemen om de ziekenhuizen waar studenten hun co-schap of stage lopen een prominentere plek in het beoordelingsproces te geven. Deze en andere aanbevelingen van het panel neemt de NVAO ter harte.

Contacteer ons
Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag