Algemeen Bestuur en voorzitter NVAO voor komende vier jaar bekend

Acht bestuursleden zijn door de Nederlandse en Vlaamse ministers bevoegd voor hoger onderwijs (her)benoemd in het Algemeen Bestuur van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie. Dit bestuursorgaan richt zich op het strategisch beleid van de organisatie. Op korte termijn zal ook nog een PhD student in het bestuur worden benoemd. Samen met de aanstellingen werd huidig voorzitter Anne Flierman herbevestigd in zijn mandaat. Hij mag ook de komende vier jaar de NVAO gaan leiden.

De NVAO is in 2005 als onafhankelijk en binationaal accreditatieorgaan opgericht bij Verdrag tussen Nederland en Vlaanderen en beoordeelt in beide regio's de kwaliteit van het hoger onderwijs. Het strategisch beleid van de organisatie is een bevoegdheid van het Algemeen Bestuur van de NVAO. De Nederlandse en Vlaamse bestuursleden worden voor een periode van vier jaar benoemd door het Comité van Ministers, de Nederlandse en Vlaamse ministers bevoegd voor hoger onderwijs.

Anne Flierman opnieuw benoemd tot voorzitter NVAO

Huidig voorzitter Anne Flierman mag ook de komende vier jaar de NVAO gaan leiden. Hij is sinds 1 mei 2013 voorzitter van de NVAO. Anne Flierman was voorheen onder meer werkzaam als voorzitter van het College van Bestuur van de Universiteit Twente en als vicevoorzitter van College van Bestuur van de Universiteit Maastricht. Sinds 2009 is hij lid van de Eerste Kamer en sinds 30 juni 2015 Eerste Ondervoorzitter van de Eerste Kamer. Daarnaast zetelt hij onder meer in de Raad van Toezicht van EP-Nuffic.

Algemeen Bestuur (her)benoemd

Het Comité van Ministers heeft eveneens acht leden (her)benoemd in het Algemeen Bestuur van de NVAO. Zij zijn deskundig op het gebied van het hoger onderwijs, de beroepspraktijk van het hoger onderwijs, het wetenschappelijk onderzoek of op het gebied van kwaliteitszorg. Op korte termijn zal ook nog een PhD student worden benoemd.

Vlaamse leden:

  • Bart Maes, coördinerend inspecteur Vlaamse onderwijsinspectie; onder meer verantwoordelijk voor de ontwikkeling van nieuwe toezichtskaders, secretaris-generaal van de Standing International Conference of Inspectorates
  • Em. prof. dr. Ludo Beheydt, Europees Eresenator; eerder bijzonder hoogleraar Universiteit Leiden en Universiteit van Amsterdam; gewoon hoogleraar Nederlandse taalkunde en Nederlandse cultuur UC Louvain. Internationaal expert taalverwerving, kindertaal, tweetaligheid, taaltoetsen en Nederlandse cultuur
  • Rudi D'Hauwers, adjunct-kabinetschef Algemeen Beleid Vlaamse Regering, expert hoger onderwijs en wetenschapsbeleid; uitgebreide bestuurs- en managementervaring in zowel private als publieke sector
  • Mia De Schamphelaere, eresenator en bestuurder van vennootschappen; eerder parlementslid in het Vlaams parlement, de Senaat en de Kamer van Volksvertegenwoordigers.

Nederlandse leden:

  • Prof. dr. Simone Buitendijk, Vice-Provost Education Imperial College Londen; Professor of Women’s and Family Health Leiden University Medical Centre; eerder Vice-Rector Magnificus College en lid College van Bestuur Universiteit Leiden; internationaal expert moeder- en kindergezondheid en diversiteit.
  • Truus Omta, voorzitter Raad van Commissarissen Piet Zoomers; eerder algemeen directeur Detex TMO, Fashion Business School en lid Adviesraad NVAO.
  • Dr. Lieteke van Vucht Tijssen, Associé Bureau Boer & Croon; eerder (interim) lid Colleges van Bestuur Universiteit Utrecht, Hogeschool van Arnhem en Nijmegen en Hogeschool Inholland; voorzitter Raad van Toezicht Universiteit voor Humanistiek; voorzitter Raad voor de Nederlandse Taal en Letteren Taalunie en plv. voorzitter Onderwijsraad.
  • Drs. Jasper Tuytel, eerder gedurende vele jaren voorzitter van het college van bestuur van de Hogeschool Rotterdam en lid van het bestuur van de HBO Raad

Naast deze (her)benoemingen vervolledigen Anne Flierman (voorzitter, lid Dagelijks Bestuur), Ann Verreth (vicevoorzitter, lid Dagelijks Bestuur), Marc Luwel (lid Dagelijks Bestuur), Paul Zevenbergen (lid Dagelijks Bestuur) en Paul van Roon (reeds zetelend AB-lid) het Algemeen Bestuur.

Contacteer ons
Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag