Afgestudeerden Vlaamse ingenieursopleidingen voortaan ook ‘ingénieur diplômé’

Afgestudeerden Vlaamse ingenieursopleidingen voortaan ook ‘ingénieur diplômé’

De NVAO heeft zestien ingenieursopleidingen van de Universiteit Gent, waarvan twee in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel, geaccrediteerd op basis van de kwaliteitstoets van het toonaangevend instituut Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) uit Frankrijk. Zo worden afgestudeerden niet alleen bij ons erkend als ingenieur, maar mogen zij ook de prestigieuze titel ingénieur diplômé voeren. Deze buitenlandse accreditaties werden nu ook bevestigd door de NVAO. Het gaat om de eerste ingenieursopleidingen in een reeks van aanvragen. Naar schatting zullen er dit jaar zo’n 50-tal dossiers worden ingediend bij de NVAO.

Vlaamse hogeronderwijsinstellingen kunnen in bepaalde gevallen beroep doen op buitenlandse accreditatieorganisaties. Dat is een vrije keuze van de instelling. Veelal gaat het om kwaliteits-beoordelingen van opleidingen binnen een specifiek domein zoals toerisme, gezondheidszorg of bedrijfsbeheer. Instellingen doen dat om uiteenlopende redenen. Het kan bijvoorbeeld gaan om een benchmark met gelijkaardige opleidingen in het buitenland of om een vorm van keurmerk dat internationaal sterk naar waarde wordt geschat.

“Via een beperkte procedure bij de NVAO kunnen instellingen hun buitenlandse accreditatie als equivalent laten erkennen. Daarbij gaan we na of die accreditaties voldoen aan minstens dezelfde kwaliteitseisen als deze die de NVAO hanteert. Dat maakt dat hogeronderwijsinstellingen geen dubbele beoordeling moeten doorstaan om dit specifiek kwaliteitskenmerk te behalen”, zegt Marc Luwel, bestuurder bij de NVAO.

Commission des Titres d’Ingénieur

In Frankrijk beoordeelt de Commission des Titres d’Ingénieur (CTI) al sinds 1934 de kwaliteit van de ingenieursscholen en inmiddels is CTI ook wereldwijd actief. Binnen het domein van ingenieurs-opleidingen heeft dit autonome instituut dan ook heel wat aanzien en geldt een CTI-erkenning als internationaal kwaliteitskeurmerk.

Maar een dergelijke erkenning is niet alleen een bevestiging van de kwaliteit van de opleidingen. Het zorgt er eveneens voor dat afgestudeerden naast een erkenning als ingenieur bij ons ook de prestigieuze en internationaal erkende titel ingénieur diplômé mogen voeren. Alleen al voor de Franse arbeidsmarkt is dat een noodzakelijke voorwaarde, want in tegenstelling tot de titel ingénieur diplômé is de titel van ingenieur daar namelijk niet beschermd.

Universiteit Gent trapt af

De NVAO keurde vorige week de equivalentie goed van de CTI-accreditaties van 9 master- en 7 bacheloropleidingen van de Universiteit Gent, waarvan twee in samenwerking met de Vrije Universiteit Brussel. De accreditatie geldt voor 6 jaar. Ze zijn de eerste ingenieursopleidingen in een reeks van aanvragen. Naar schatting zullen er dit jaar zo’n 50-tal dossiers worden ingediend en beoordeeld bij de NVAO.

“Ook in een kwaliteitszorgsysteem met instellingsreviews blijft het perfect mogelijk voor hogeronderwijsinstellingen om voor bepaalde opleidingen een opleidingsaccreditatie aan te vragen, in Vlaanderen of in het buitenland. In dit concrete geval waren de ingenieursopleidingen reeds erkend in Vlaanderen. Het zijn de instellingen die zelf kiezen voor zo’n bijkomende internationale erkenning”, verduidelijkt Ann Verreth, vicevoorzitter van de NVAO, tot slot.

Contacteer ons
Over Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

Het zorgvuldig tot stand gekomen onafhankelijke oordeel van de Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO) versterkt hogeronderwijsinstellingen in hun kwaliteitscultuur en biedt opleidingen het accreditatiekeurmerk om deel te nemen aan het hoger onderwijs en studenten een waardig diploma. De NVAO is binationaal en werkt internationaal samen. Het bureau is gevestigd in Den Haag en kent de Afdelingen Nederland en Vlaanderen waar medewerkers werken uit beide regio's.

Nederlands-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)
Parkstraat 28
2514 JK Den Haag